Qualitat

Responem a la confiança que els clients dipositen en nosaltres amb un servei de qualitat. La nostra idea de qualitat es concreta en els punts següents:

Formalitat:

Garantim l'entrega de la traducció en el termini acordat.

Glossaris:

Mantenim glossaris per a cada client amb l'objectiu de garantir la coherència en l’ús de la terminologia en tots els treballs que ens encarreguen.

Confidencialitat:

Ens comprometem a tractar confidencialment les dades que els clients ens confien, tant en relació amb l’empresa com amb els continguts dels textos traduïts.

Satisfacció:

Revisem i corregim totes les traduccions abans de lliurar-les i el client pot sol•licitar aclariments o modificacions quan ho cregui pertinent.

Una bona traducció no només transmet correctament el significat de les paraules, també en transmet la musicalitat.
Ohran Pamuk, Premi Nobel de Literatura 2006